Utleie


Leie av kapellet til selskaper eller arrangementerKontaktperson: Annlaug Berge, annber58@gmail.com, tlf. 91 77 96 78

Det er mulig å leie kjøkken, spisesal, lillesal og storesal i 1. etasje og 2. etasje.


Leiepriser:


Prisene er ulike for medlemmer og de som ikke er medlemmer av Skjernøy kristelige ungdomsforening

 • Lillesal - 100 kroner for medlem, ellers 200 kroner
 • Storesal - 200 kroner for medlem, ellers 400 kroner
 • Kjøkken - 750 kroner for medlem, ellers 1500 kroner
 • Spisesal - 250 kroner for medlem, ellers 500 kroner
 • 2-etasje (loft) - 750 kroner for medlem, ellers 1500 kroner


Det må vaskes og ryddes etter arrangementet. Alle arrangementer skal være alkohol- og røykfrie. (det kan røykes utendørs)


Betaling: Leien betales inn til konto nr. 3040.58.12718 senest en uke etter utleie. Kasserer i Skjernøy kristelige Ungdomsforening er Bård Herman Johannessen,  tlf. 986 23 951
Leie av kapellet til vielse


Pris: 2500 kroner (tekniker og vask). Personer bosatt på Skjernøy betaler 1000 kroner i leie.


Betaling: Leien betales inn til konto nr. 3040.58.12718 senest en uke etter vielsen. Kasserer i Skjernøy kristelige Ungdomsforening er Bård Herman Johannessen,  tlf. 986 23 951

Klargjøring før vielsen: Leietaker har selv ansvar for pynting, stolplassering og lignende.


Styret i Ungdomsforening ordner med følgende:


a. Kontaktperson for opplåsing/låsing av kapellet (eventuelt utlån av nøkkel).

b. Oppvarming av lokalet dersom det er behov for dette.

c. Heising/firing av flagg.

d. Person som er kjent i kapellet og som vil være tilstede under vielsen. Denne personen vil da også kunne ordne med innstilling av mikrofon/høyttaler anlegg.

e. Etter vielsen blir det ryddet i lokalet: stoler settes på plass, søppel og pynt fjernes, sangbøker blir satt på plass. Lokalet blir også rengjort.Full trøkk på konsert med Humming people

God stemning på vaffelcafèen

God stemning på julemessa

Ansiktsmaling på julemessa

Kjøkkentjeneste på vaffelcafèen

Populær konsert med Paul Colman

Kontaktinformasjon styret
   Nina Bentsen, leder

   tlf. 99 63 65 95

   nina@bentsen.as


   Kristian Lans Syvertsen,

   nestledertlf. 41 36 05 20

   Kristian.L.Syvertsen@gmail.com


   Tom Inge Dyrstad, styremedlem tlf. 99 12 92 11

   tom-dyrstad@hotmail.com


   Annlaug Berge, styremedlem

   tlf. 91 77 96 78

   Annber58@gmail.com


   Kjell Gauksås, varamedlem
   tlf. 99 73 75 68 Kjell.gauksaas@gmail.com


   Bård Herman Johannessen,

   kasserer tlf. 986 23 951