Bilder

Bilder fra kapellet...

Send bilder til annelans.syv@gmail.com. Hvis det er nærbilder av noen, husk å sjekke at det er greit at de publiserer på nettet.
Kontaktinformasjon styret  Nina Bentsen, leder

  tlf. 99 63 65 95

  nina@bentsen.as


  Kristian Lans Syvertsen,

  nestledertlf. 41 36 05 20

  Kristian.L.Syvertsen@gmail.com


  Tom Inge Dyrstad, styremedlem tlf. 99 12 92 11

  tom-dyrstad@hotmail.com


  Annlaug Berge, styremedlem

  tlf. 91 77 96 78

  Annber58@gmail.com


  Kjell Gauksås, varamedlem
  tlf. 99 73 75 68 Kjell.gauksaas@gmail.com


  Bård Herman Johannessen,

  kasserer tlf. 986 23 951