Bilder
Bilder fra kapellet...

Send bilder til annelans.syv@gmail.com. Hvis det er nærbilder av noen, husk å sjekke at det er greit at de publiserer på nettet.
1

Søndagsskolen

Kontaktperson: Marianne Gauksås

Telefon: 470 28 539


2

Yngres

Kontaktperson: Arnstein Syvertsen

Telefon: 950 38 117

 

3

Barneforeninga

Kontaktperson: Liv Britt Jenssen

Tlf: 951 26 750

4

Ungdomsgruppa

Kontaktperson: Thor Anders Puntervold

Telefon: 977 14 474


5

Kontaktinformasjon styret


 • Åshild Ålvik, leder

tlf. 90 97 10 63

  • Grete Toresen, sekretær

  tlf. 92 09 71 85

  • Roald Syvertsen, nestleder

  tlf. 99 12 80 28

  • Tom Inge Dyrstad, styremedlem,

  tlf. 99  12 92 11

  • Jan Øystein Dyrstad, vara

  tlf. 99 15 04 99

  • Bård Herman Johannessen, kasserer tlf. 986 23 951

  Helselaget

  Kontaktperson: Kari Pedersen

  Tlf: 977 11 066


  Menighetsutvalget

  Kontaktperson: Jostein Handal

  tlf. 481 47 600