Om oss


Skjernøy kapell ligger på Skjernøy utenfor Mandal. Skjernøy kapell ble bygd i 1913 og eies og drives av Skjernøy kristelige ungdomsforening som ble stiftet i 1903.


Skjernøy kristelige ungdomsforening er hovedstyret for arbeidet som foregår på kapellet. Vi har ca 120 medlemmer.


Årlig kontingent er 100 kroner per person. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en av  oss i styret.Tilbud i regi av ungdomsforeninga:

 • Tilbud for barn: barnetreff og yngres
 • Tilbud for ungdom: ungdomsgruppa
 • Tilbud for voksne: møter, «damer på øya», strikkekafe, kveldsbibelskole, fester, (rekefest, kompefest o.l.), utlodninger, julemesse. 


Andre tilbud på kapellet

 • Søndagskole og filmkveld for barn
 • Gudstjenester hver tredje uke
 • Helselagets hyggestunder
Kortfattet historikk fra oppstarten i 1903


Skjernøy kristelige ungdomsforening ble stiftet 9. februar 1903. Etter 3-4 møter var medlemstallet hele 70 personer.

De utga en håndskrevet avis med navn ”Fremskritt”

Søndagsmøtene skulle være av religiøs art og hverdagsmøtene av alminnelig art – sang og  musikk, bønnemøte, foredrag og bibeltimer. De hadde også 17-mai fest, utflukt og basar.

I 1913 ble Skjernøy kapell bygd. 

Full trøkk på konsert med Humming people

God stemning på vaffelcafèen

God stemning på julemessa

Ansiktsmaling på julemessa

Kjøkkentjeneste på vaffelcafèen


Populært gjenhør med Paul Colman


Flott Trygve Skaug konsert i april 2016

Kontaktinformasjon styret

   Nina Bentsen, leder

   tlf. 99 63 65 95

   nina@bentsen.as


   Kristian Lans Syvertsen,

   nestledertlf. 41 36 05 20

   Kristian.L.Syvertsen@gmail.com


   Tom Inge Dyrstad, styremedlem tlf. 99 12 92 11

   tom-dyrstad@hotmail.com


   Annlaug Berge, styremedlem

   tlf. 91 77 96 78

   Annber58@gmail.com


   Kjell Gauksås, varamedlem
   tlf. 99 73 75 68 Kjell.gauksaas@gmail.com


   Bård Herman Johannessen,

   kasserer tlf. 986 23 951


   Søndagsskolen

   Kontaktperson: Marianne Gauksås

   Telefon: 470 28 539


   Yngres

   Kontaktperson: Arnstein Syvertsen

   Telefon: 950 38 117


   Barnetreff

   Kontaktperson Rolf Christian Aalvik

   Telefon 905 70 854


   Ungdomsgruppa

   Kontaktperson: Thor Anders Puntervold, Tlf: 977 14 474


   Helselaget

   Kontaktperson: Kari Pedersen

   Tlf: 977 11 066


   Menighetsutvalget

   Kontaktperson: Jostein Handal,

   tlf. 481 47 600