Program

På Norges sydligste kapell skjer det mye spennende.

Les om våre aktiviteter og arrangementer. Våren 2024


 • Rekefest 1. mars
 • Ungdomsforeningens utlodning, 13. april
 • Kompefest torsdag 25. april
 • Dugnad, 7. mai
 • Taco-fredag, 24. mai


Faste aktiviteter


Ungdomsgruppa - sjekk facebooksiden deres. Fredag kl 20.00.


Yngres - annenhver mandag kl 19.00: 4. mars, 18. mars, 15, april, 29. april, 13. mai, 27. mai


Barnetreff - mandager kl 17.00; 4. mars, 8. april. 6. mai. For barn fra 1.-4. klasse med en kort liten andakt, ulike leker/aktiviteter og noe godt å spise 

 

Bønnetimen - Mandager kl 10.00-11.00


Gudstjenester kl. 11.00: 11. februar, 3. mars, 17. mars, 29. mars (langfredag), 1. april (2. påskedag med påskefrokost kl. 10.00) 5. mai, 17. mai kl. 13.15, 20. mai,        7. juni kl 20.00  ungdomsgudstjeneste, 16. juni skjærgårdsgudstjeneste, 7. juli kl 20.00 og 28. juli


Strikkekafe - onsdag kl. 18.30 -  21. februar, 20. mars, 17. april, 22. mai

 

Damer på øya - kl. 19.30;  28. februar, 24. april, 29. mai og 12. juni


Onsdag 10. april- Lisbet Westerhagen Jølstad deklamerer (leser) hele Markusevangeliet


Temakvelder i regi av menighetsutvalget -

Onsdag 14. februar - temakveld om misjonsbefalingen ved Sigurd Skjelbæk. 

Sangkveld onsdag 13. mars


Helselagets formiddagstreff, tirsdager kl. 10.00: 20. februar, 19. mars, 23. april


Helselagets gågruppe tirsdager kl. 10.00:

 • Møt opp med ventebua ved kapellet. Det blir tur når det ikke er hyggestund.

 

 

 

Full trøkk på konsert med Humming people

God stemning på vaffelcafèen

God stemning på julemessa

Ansiktsmaling på julemessa

Kjøkkentjeneste på vaffelcafèen

Kontaktinformasjon styret         


       Nina Bentsen, leder

       tlf. 99 63 65 95

       nina@bentsen.as

             
       Kristian Lans Syvertsen,     

       nestleder tlf. 41 36 05 20

       Kristian.L.Syvertsen@gmail.com

       
       Tom Inge Dyrstad, styremedlem        tlf. 99 12 92 11

       tom-dyrstad@hotmail.com


       Annlaug Berge, styremedlem

       tlf. 91 77 96 78

       Annber58@gmail.com

             

       Kjell Gauksås, varamedlem 
       tlf. 99 73 75 68                                    Kjell.gauksaas@gmail.com


       Bård Herman Johannessen,       

       kasserer tlf. 986 23 951


  Kontaktpersoner


  Barnetreff

  Kontaktperson Rolf Christian Aalvik

  Telefon 905 70 854

   


  Yngres

  Kontaktperson: Arnstein Syvertsen

  Telefon: 950 38 117


   

  Ungdomsgruppa

  Kontaktperson: Thor Anders Puntervold, Tlf: 977 14 474

   

  Helselaget

  Kontaktperson: Kari Pedersen

  Tlf: 977 11 066

   

  Menighetsutvalget

  Kontaktperson: Jostein Handal,  tlf. 481 47 600


  Damer på øya

  Kontaktperson Grete Toresen,

  tlf. 920 97 185


  Strikkekafe

  Kontaktperson Anne Karin Jenssen, tlf 476 46 006


  Bønnetimen

  Kontaktperson Annlaug Berge,

  tlf. 917 79 678