Program

Kontaktinformasjon styret 

Søndagsskolen

Kontaktperson: Marianne Gauksås

Telefon: 470 28 539

 

Yngres

Kontaktperson: Arnstein Syvertsen

Telefon: 950 38 117


 

Ungdomsgruppa

Kontaktperson: Thor Anders Puntervold, Tlf: 977 14 474

 

Helselaget

Kontaktperson: Kari Pedersen

Tlf: 977 11 066

 

Menighetsutvalget

Kontaktperson: Jostein Handal,  tlf. 481 47 600


Damer på øya

Kontaktperson Grete Toresen,

tlf. 920 97 185


Strikkekafe

Kontaktperson Anne Karin Jenssen, tlf 476 46 006


Bønnetimen

Kontaktperson Annlaug Berge,

tlf. 917 79 678 


 

Kontaktpersoner


 • Åshild Ålvik, leder

tlf. 90 97 10 63

  • Grete Toresen, sekretær

  tlf. 92 09 71 85

  • Roald Syvertsen, nestleder

  tlf. 99 12 80 28

  • Tom Inge Dyrstad, styremedlem,

  tlf. 99  12 92 11

  • Jan Øystein Dyrstad, vara

  tlf. 99 15 04 99

  • Bård Herman Johannessen, kasserer tlf. 986 23 951


  På Norges sydligste kapell skjer det mye spennende.

  Les om våre aktiviteter og arrangementer.

   

  Program våren 2021

   

  På grunn av Korona er aktivitetene på kapellet kraftig redusert.


  Januar:

  Damer på øya utgår og planlagt årsmøte 27. januar er utsatt til 24. mars. 


  Styret har ikke laget månedsoversikt for februar. Dersom det blir mulig å gjennomføre noe vil det bli annonsert på nettside, facebook og gatebukk ved kapellet.


  Vi vil prøve å få til en utlodning 20. mars, med loddsalg hjemme hos folk. 


  Ungdomsgruppa - sjekk facebooksiden deres. Fredag kl 20.00.   Gudstjenester og søndagsskole kl. 11.00:


   Temakvelder - onsdag kl 19.30


   "Sprell levende" Filmkveld for barneskolebarn


   Strikkekafe - onsdager kl. 18.30


   Damer på øya - alltid kl. 19.30:


    

   Kveldsbibelskolen, onsdager kl. 19.30


    

   Helselagets gågruppe tirsdager kl. 10.00:

   Møt opp med ventebua ved kapellet. Det blir tur når det ikke er hyggestund.


   Bønnetimen - Mandager kl 10.00-11.00. Fredager kl. 08-08.30 på loftet.


   Yngres - annenhver mandag kl. 19.00: 


   Helselagets formiddagstreff, tirsdager kl. 10.00:


    

   Damer på øya har startet bibelgruppe. Vil du være med?

   Kontakt Grete Toresen, tlf. 920 97 185.


    

    

    

   Full trøkk på konsert med Humming people

   God stemning på vaffelcafèen

   God stemning på julemessa

   Ansiktsmaling på julemessa

   Kjøkkentjeneste på vaffelcafèen