Program

 

Kontaktinformasjon styret

 

 

Søndagsskolen

Kontaktperson: Marianne Gauksås

Telefon: 470 28 539

Yngres

Kontaktperson: Arnstein Syvertsen

Telefon: 950 38 117

Barneforeninga

Kontaktperson: Liv Britt Jenssen

Tlf: 951 26 750

Ungdomsgruppa

Kontaktperson: Thor Anders Puntervold, Tlf: 977 14 474

Helselaget

Kontaktperson: Kari Pedersen

Tlf: 977 11 066

Menighetsutvalget

Kontaktperson: Jostein Handal, tlf. 481 47 600

 

Damer på øya

Kontaktperson Grete Toresen,

tlf. 920 97 185

 

Strikkekafe

Kontaktperson Anne Karin Jenssen, tlf 476 46 006

Kontaktpersoner

 

 

 

 

Om Skjernøy kapell og

Skjernøy kristelige ungdomsforening

 

Full trøkk på konsert med Humming people

God stemning på julemessa

Kjøkkentjeneste på vaffelcafèen

På Norges sydligste kapell skjer det mye spennende.

Les om våre aktiviteter og arrangementer.

 

Program høsten 2018 (lenke til PDF)

 

Ungdomsgruppa - sjekk facebooksiden deres. Fredag kl 20.00.

 

  • Julaften kl. 14.30 Gudstjeneste med julespill
  • 2. juledag kl. 11.00 høytidsgudstjeneste
  • Lørdag 29. desember kl. 17.00 - Søndagsskolens julefest

 

Gudstjenester og søndagsskole kl. 11.00:

24. desember kl. 14.30 gudstjeneste med julespill (Bjørnar Øybekk) og 2. juledag kl. 11.00 (Per Ragnar Haraldstad). 20. januar - presentasjon av konfirmantene

 

Yngres - annenhver mandag kl. 19.00:

7. januar, 21, januar, 4. februar, 4. mars, 18. mars, 1. april

 

Barneforeninga - annenhver mandag kl. 17.00:

7. januar, 21, januar, 4. februar, 4. mars, 18. mars, 1. april

 

Filmkveld med søndagsskolen, mandager kl. 17.30

Juleferie

 

Helselagets formiddagstreff, tirsdager kl. 10.00:

Juleferie

 

Damer på øya - alltid kl. 19.30:

tonsdag 23. januar, torsdag 28. februar, onsdag 27. mars, torsdag 25. april, onsdag 22. mai, torsdag 20. juni

 

Strikkekafe - onsdager kl. 18.30

9. januar, 20 februar, 20. mars, 24. april

 

Kveldsbibelskolen, onsdager kl. 19.30;

16. januar Inge Flaat, 13. februar Tove Rustan Skaar, 10. april Inge Flaat, 8. mai Gunnhild Aabel.

 

Temakvelder - onsdag kl 19.00

 

 

Helselagets gågruppe tirsdager kl. 10.00:

Møt opp med ventebua ved kapellet. Det blir tur når det ikke er hyggestund.

 

Damer på øya har startet bibelgruppe. Vil du være med?

Kontakt Grete Toresen, tlf. 920 97 185.

 

Bønnetimen - mandager kl 09.30-10.30 på loftet.

 

 

 

 

God stemning på vaffelcafèen

Ansiktsmaling på julemessa