Om oss

 

 

 

Om Skjernøy kapell og

Skjernøy kristelige ungdomsforening

 

 

Skjernøy kapell ligger på Skjernøy utenfor Mandal. Skjernøy kapell ble bygd i 1913 og eies og drives av Skjernøy kristelige ungdomsforening som ble stiftet i 1903.

 

Skjernøy kristelige ungdomsforening er hovedstyret for arbeidet som foregår på kapellet. Vi har ca 120 medlemmer.

 

Årlig kontingent er 100 kroner per person. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en av oss i styret.

 

 

Tilbud i regi av ungdomsforeninga:

  • Tilbud for barn: barneforeningen, yngres
  • Tilbud for ungdom: ungdomsgruppa
  • Tilbud for voksne: møter, «damer på øya», strikkekafe, kveldsbibelskole, fester, (rekefest, kompefest o.l.), utlodninger, julemesse.

 

Andre tilbud på kapellet

  • Søndagskole
  • Gudstjenester hver tredje uke
  • Helselagets hyggestunder

 

 

 

 

 

 

 

Kortfattet historikk fra oppstarten i 1903

 

Skjernøy kristelige ungdomsforening ble stiftet 9. februar 1903. Etter 3-4 møter var medlemstallet hele 70 personer.

De utga en håndskrevet avis med navn ”Fremskritt”

Søndagsmøtene skulle være av religiøs art og hverdagsmøtene av alminnelig art – sang og musikk, bønnemøte, foredrag og bibeltimer. De hadde også 17-mai fest, utflukt og basar.

I 1913 ble Skjernøy kapell bygd.

Full trøkk på konsert med Humming people

God stemning på vaffelcafèen

God stemning på julemessa

Ansiktsmaling på julemessa

Kjøkkentjeneste på vaffelcafèen

 

Populært gjenhør med Paul Colman

 

Flott Trygve Skaug konsert i april 2016